Επιστημονικά Ανάλεκτα από το American College of Cardiology (ACC) 2018. Annual Scientific Session

  • Δωροθέα Τσεκούρα
  • Οδυσσέας Καϊτόζης
Δημοσιευμένα
2018-09-26
How to Cite
ΤΣΕΚΟΎΡΑ, Δωροθέα; ΚΑΪΤΌΖΗΣ, Οδυσσέας. Επιστημονικά Ανάλεκτα από το American College of Cardiology (ACC) 2018. Annual Scientific Session. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 59, n. 3, p. 230-239, sep. 2018. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/253>. Date accessed: 26 jan. 2022.
Ενότητα
ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Most read articles by the same author(s)