Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Επιστημονικά Ανάλεκτα από το American College of Cardiology (ACC) 2018. Annual Scientific Session Download Download PDF