Σε ποιες περιπτώσεις χορηγούνται συγχρόνως αντιαιμοπεταλιακά και αντιπηκτικά φάρμακα;

  • Αθανάσιος Γ Πιπιλής HYGEIA HOSPITAL
  • Ανδριανή Νικολάου
  • Σταματης Μακρυγιάννης

Περίληψη

Στο άρθρο αυτό ανασκοπούνται κυρίως οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας σχετικά με την συγχορήγηση αντιπηκτικής και αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε διάφορες κατηγορίες ασθενών. Ο στόχος είναι να αποφεύγεται η υπερβολική συγχορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων, με επακόλουθο κίνδυνο αιμορραγίας, χωρίς όμως να κινδυνεύσει ο ασθενής από θρομβωτική επιπλοκή λόγω μη χορήγησης κάποιου απαραίτητου αντιθρομβωτικού φαρμάκου. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ήδη τεκμηριωμένες από σχετικές μελέτες οδηγίες, άλλοτε όμως, η κλινική πρακτική καθοδηγείται από την γνώμη των ειδικών ή αφήνεται στην κρίση του υπεύθυνου ιατρού.

Δημοσιευμένα
2019-02-14
How to Cite
ΠΙΠΙΛΉΣ, Αθανάσιος Γ; ΝΙΚΟΛΆΟΥ, Ανδριανή; ΜΑΚΡΥΓΙΆΝΝΗΣ, Σταματης. Σε ποιες περιπτώσεις χορηγούνται συγχρόνως αντιαιμοπεταλιακά και αντιπηκτικά φάρμακα;. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 59, n. 6, p. 466-473, feb. 2019. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/264>. Date accessed: 23 aug. 2019.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ