Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Σε ποιες περιπτώσεις χορηγούνται συγχρόνως αντιαιμοπεταλιακά και αντιπηκτικά φάρμακα; Download Download PDF