Συμβολή στη Μελέτη της Επίκτητης Επιμήκυνσης του Διαστήματος QT

  • Ιωάννης Κάνδυλας Καρδιολογική Κλινική, Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας

Περίληψη

Ηλεκτρική, γονιδιακή και φαρμακολογική μελέτη του Συνδρόμου της επίκτητης επιμήκυνσης του
διαστήματος QT και της επιπλοκής Torsade de Pointes. Εκτίθεται η κλινική και ,κυρίως, η γονιδι-
ακή πολυμορφία των αντιστοίχων ευρημάτων, οι αρρυθμιογόνοι συντελεστές, τα ένοχα φάρμακα
και η θεραπευτική προσέγγιση των φορέων του Συνδρόμου.

Δημοσιευμένα
2018-12-10
How to Cite
ΚΆΝΔΥΛΑΣ, Ιωάννης. Συμβολή στη Μελέτη της Επίκτητης Επιμήκυνσης του Διαστήματος QT. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 59, n. 5, p. 382-395, dec. 2018. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/268>. Date accessed: 23 aug. 2019.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ