Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Ο κατακερματισμός του QRS στο ΗΚΓ ως δείκτης κινδύνου σε καρδιαγγειακές παθήσεις Download Download PDF