Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Διάρκεια Διπλής Αντιαιμοπεταλιακής Αγωγής σε Ασθενή με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο και Εμφύτευση Stent. Πόσο Βραχεία είναι η Βραχεία Διάρκεια και Πόσο Παρατεταμένη είναι η Παρατεταμένη Διάρκεια; Download Download PDF