Νεότερες Εφαρμογές Αξονικής Στεφανιογραφίας. Ιατρική αναγκαιότητα ή επιστημονική περιέργεια

  • Ιωάννης Βασιλειάδης
Δημοσιευμένα
2019-04-15
How to Cite
ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΗΣ, Ιωάννης. Νεότερες Εφαρμογές Αξονικής Στεφανιογραφίας. Ιατρική αναγκαιότητα ή επιστημονική περιέργεια. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 60, n. 1, p. 9-11, apr. 2019. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/281>. Date accessed: 01 july 2022.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>