Πώς να Ετοιμάσετε μια Επιτυχημένη Διάλεξη. Μια διάλεξη πρέπει να μοιάζει με τη φούστα της γυναίκας: τόσο μακριά που να καλύπτει τα απαραίτητα, αλλά και τόσο κοντή που να προκαλεί το ενδιαφέρον.

  • Ιωάννης Γουδέβενος
Δημοσιευμένα
2019-04-15
How to Cite
ΓΟΥΔΈΒΕΝΟΣ, Ιωάννης. Πώς να Ετοιμάσετε μια Επιτυχημένη Διάλεξη. Μια διάλεξη πρέπει να μοιάζει με τη φούστα της γυναίκας: τόσο μακριά που να καλύπτει τα απαραίτητα, αλλά και τόσο κοντή που να προκαλεί το ενδιαφέρον.. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 60, n. 1, p. 13, apr. 2019. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/282>. Date accessed: 04 aug. 2020.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Most read articles by the same author(s)