Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Μια ασυνήθης περίπτωση ανθεκτικής καρδιακής ανεπάρκειας οφειλόμενης σε αορτοκολπικο συρίγγιο ως επιπλοκή επιλεγμένης ενδοκαρδίτιδας φυσικής αορτικής βαλβίδας Download Download PDF