Διακαθετηριακή Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας σε Χαμηλού Κινδύνου Ασθενείς

  • Βασιλική Ανδρουτσοπούλου CARDIOTHORACIC DEPARTMENT ALEXANDROUPOLIS HOSPITAL

Περίληψη

Όταν το 2002 ο Allain Cribier πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη διαμηριαία εμφύτευση αορτικής βαλβίδας σε έναν ασθενή υψηλού διεγχειρητικού κινδύνου, η νέα μέθοδος αντιμετωπίστηκε αρχικά με έντονο σκεπτικισμό και δυσπιστία. Ήταν πραγματικά δύσκολο να προβλεφθεί αρχικά η ταχεία εξέλιξη, η ευρεία απήχηση και η ραγδαία εξάπλωση της διακαθετηριακής εμφύτευσης της αορτικής βαλβίδας. Καθώς η μέθοδος εξελισσόταν και χρησιμοποιούνταν νεότερης γενιάς διακαθετηριακές βαλβίδες, τα αποτελέσματά της βελτιώνονταν σημαντικά και η αποδοχή της διευρυνόταν.


Πραγματικά, μέχρι το 2015 είχαν πραγματοποιηθεί διεθνώς 71.000 εμφυτεύσεις διακαθετηριακών βαλβίδων (διαμηριαία, διαορτικά και διακορυφαία), ενώ προβλέπεται ότι οι εμφυτεύσεις θα υπερβούν τις 300.000 σε όλο τον πλανήτη μέχρι το τέλος του 2025.

Δημοσιευμένα
2019-11-01
How to Cite
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΎΛΟΥ, Βασιλική. Διακαθετηριακή Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας σε Χαμηλού Κινδύνου Ασθενείς. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 60, n. 3, p. PDF, nov. 2019. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/296>. Date accessed: 27 jan. 2022.
Ενότητα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ