Καρδιοτοξικότητα Θεραπευτικών Σχημάτων σε Νεοπλασματικά Νοσήματα. Ο Ρόλος της Απεικόνισης

  • Ιωάννης Βασιλειάδης Αν. Διευθυντής Σύνταξης
Δημοσιευμένα
2019-11-01
How to Cite
ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΗΣ, Ιωάννης. Καρδιοτοξικότητα Θεραπευτικών Σχημάτων σε Νεοπλασματικά Νοσήματα. Ο Ρόλος της Απεικόνισης. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 60, n. 3, p. 108-114, nov. 2019. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/305>. Date accessed: 27 jan. 2022.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ