ΚΑΡΠΑ (ΚαρδιοΠνευμονική Αναζωογόνηση) σε ασθενείς με covid-19. Οδηγίες και προφυλάξεις

  • Γεώργιος Λάτσιος 1η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ "Ιπποκράτειο", Αθήνα
  • Ανδρέας Συνετός 1η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ "Ιπποκράτειο", Αθήνα
  • Αντώνιος Μαστροκωστόπουλος 1η Καρδιολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομειο Αθήνας
  • Γεωργία Βογιατζή Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Λαϊκό"
  • Παύλος Μπούνας Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας "Θριάσιο", Ελευσίνα
  • Γεώργιος Νικήτας Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας
  • Άγγελος Παπανικολάου 1η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ "Ιπποκράτειο", Αθήνα
  • Χαράλαμπος Παρίσης 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομειο, Λάρισα
Δημοσιευμένα
2020-05-26
How to Cite
ΛΆΤΣΙΟΣ, Γεώργιος et al. ΚΑΡΠΑ (ΚαρδιοΠνευμονική Αναζωογόνηση) σε ασθενείς με covid-19. Οδηγίες και προφυλάξεις. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 19-28, may 2020. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/317>. Date accessed: 01 july 2022.
Ενότητα
ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ