Η θέση των βιοδεικτών στην πρόγνωση και στη θεραπευτική στρατηγική των ασθενών με COVID-19

  • Στέργιος Τζήκας Γ’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ.“Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη
  • Αρίστη Μπούλμπου Γ’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ.“Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη
  • Χριστόδουλος Παπαδόπουλος Γ’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ.“Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη
  • Βασίλειος Βασιλικός Γ’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ.“Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη
Δημοσιευμένα
2020-05-26
How to Cite
ΤΖΉΚΑΣ, Στέργιος et al. Η θέση των βιοδεικτών στην πρόγνωση και στη θεραπευτική στρατηγική των ασθενών με COVID-19. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 29-32, may 2020. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/318>. Date accessed: 03 aug. 2021.
Ενότητα
ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ