Στόχοι και Προοπτικές

  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
  • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοσιευμένα
2017-07-12
How to Cite
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ; ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Στόχοι και Προοπτικές. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 56, n. 4, july 2017. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/32>. Date accessed: 17 aug. 2022.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>