Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Η επίδραση της χορήγησης των στατινών στην καρδιαγγειακή λειτουργία των ασθενών με προοδευτικό συστηματικό σκληρόδερμα Download Download PDF