Αμφικοιλιακή καρδιοτοξικότητα από τραστουζουμάμπη σε ασθενή με καρκίνο μαστού

  • Καλλιόπη Κεραμιδά Ιατρείο Καρδιο-ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλι-νική, Νοσοκομείο Αττικόν
  • Μαρία Αναστασίου Ογκολογικό Τμήμα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική , Νοσοκομείο Αττικόν
  • Παναγιώτα Οικονομοπούλου Ογκολογικό Τμήμα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική , Νοσοκομείο Αττικόν
  • Ιγνάντιος Οικονομίδης Ιατρείο Καρδιο-ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλι-νική, Νοσοκομείο Αττικόν
  • Αμάντα Ψυρρή Ογκολογικό Τμήμα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική , Νοσοκομείο Αττικόν
  • Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης Ιατρείο Καρδιο-ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλι-νική, Νοσοκομείο Αττικόν
  • Γεράσιμος Φιλιππάτος Ιατρείο Καρδιο-ογκολογίας, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλι-νική, Νοσοκομείο Αττικόν

Περίληψη

Ο καρκίνος του μαστού είναι η δεύτερη συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες μετά τον καρκίνο του δέρματος 1. To 20-50% των όγκων αυτών εμφανίζει υπερέκφραση του HER2, ενός από τους τέσσερις επιδερμιδικούς υποδοχείς των αυξητικών παραγόντων2 και έχει πολύ χειρότερη πρόγνωση3. Η τραστουζουμάμπη είναι ένα εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό αντίσωμα που δρα τόσο στο ενδο-  όσο και στο εξω-κυττάριο τμήμα του HER2 μειώνοντας τη θνητότητα κατά 33% και τις υποτροπές του καρκίνου του μαστού κατά 50%4, 5. Ωστόσο σε αξιοσημείωτο ποσοστό ευθύνεται για την εμφάνιση καρδιοτοξικότητας και η απόφαση για την ιδανική αντιμετώπιση απαιτεί συνεργασία ογκολόγου - καρδιολόγου και παρακολούθηση σε ειδικό καρδιογκολογικό ιατρείο6. Γυναίκα 45 ετών με καρκίνο μαστού παραπέμφθηκε από τους ογκολόγους στο καρδιο-ογκολογικό ιατρείο  λόγω ασυμπτωματικής μείωσης του κλάσματος εξωθήσεως (LVEF). Η διάγνωση του καρκίνου στον αριστερό μαστό  (στάδιο 1Α), είχε τεθεί πριν 10 μήνες.

Δημοσιευμένα
2020-07-31
How to Cite
ΚΕΡΑΜΙΔΆ, Καλλιόπη et al. Αμφικοιλιακή καρδιοτοξικότητα από τραστουζουμάμπη σε ασθενή με καρκίνο μαστού. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 2, p. 128-136, july 2020. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/334>. Date accessed: 24 jan. 2021.
Ενότητα
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ