Η ιστορία της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

  • Α. Συνετός A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθηνών
  • Γ. Λάτσιος A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθηνών
  • E. Σταματοπούλου RN, BLS IRC Instructor/ Director
  • Α. Θεοδωρακοπούλου RN, BLS IRC Instructor/ Director
  • Μ. Φαντάκη RN, BLS IRC Instructor/ Director
  • Κ. Τσιούφης A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθηνών
Δημοσιευμένα
2020-10-14
How to Cite
ΣΥΝΕΤΌΣ, Α. et al. Η ιστορία της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 3, p. 137-138, oct. 2020. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/342>. Date accessed: 03 aug. 2021.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ