Διαδερμική καρωτιδική επαναγγείωση στην πρόληψη ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου

  • Νικόλαος Πετ. Σταθάκος Ανατομείο Ιατρικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Σοφία Γ. Δαμιανάκη ΤΕΠ, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»
  • Ιωάννης Α. Λακουμέντας Β’ Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

Περίληψη

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και η συ-σχετιζόμενη με αυτό νοσηρότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές της υγείας (Εικόνα 1). Ως αποτέλεσμα, η προφυλακτική χειρουργική θεραπεία σημαντικών καρωτιδικών στενώσε-ων υιοθετήθηκε αρχικά, τόσο από τους ασθε-νείς όσο και από τους ιατρούς, ενώ η καρωτιδι-κή ενδαρτηρεκτομή (CEA) κατέστη μία από τις συχνότερα διενεργούμενες επεμβάσεις από αγ-γειοχειρουργούς. Η αναπτυσσόμενη ενδοαγ-γειακή τεχνολογία έχει επιτρέψει την επέκταση των διαθέσιμων θεραπευτικών μεθόδων στη νόσο των εγκεφαλικών αγγείων. Η διαδερμική διάνοιξη με καθετήρα μπορεί να προσφέρει μία λιγότερο επεμβατική λύση, εναλλακτική της καρωτιδικής ενδαρτηρεκτομής.

Δημοσιευμένα
2020-12-29
How to Cite
ΣΤΑΘΆΚΟΣ, Νικόλαος Πετ.; ΔΑΜΙΑΝΆΚΗ, Σοφία Γ.; ΛΑΚΟΥΜΈΝΤΑΣ, Ιωάννης Α.. Διαδερμική καρωτιδική επαναγγείωση στην πρόληψη ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 5, p. 300-319, dec. 2020. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/358>. Date accessed: 11 may 2021.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ