Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Οξεία αιμοδυναμική απορρύθμιση σε ασθενή με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και ανεύρυσμα κορυφής Download Download PDF