«Τα παιδιά σώζουν ζωές»: Η εκπαίδευση των μαθητών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση είναι μια υποχρέωση της Πολιτείας που χρειάζεται υποστήριξη για την υλοποίηση

  • Ιωάννης Κανακάκης
Δημοσιευμένα
2021-11-11
How to Cite
ΚΑΝΑΚΆΚΗΣ, Ιωάννης. «Τα παιδιά σώζουν ζωές»: Η εκπαίδευση των μαθητών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση είναι μια υποχρέωση της Πολιτείας που χρειάζεται υποστήριξη για την υλοποίηση. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 3, p. 213-215, nov. 2021. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/412>. Date accessed: 03 dec. 2021.
Ενότητα
ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ