Εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στη σχολική ηλικία. Μελέτη καταγραφής γνώσεων και πεποιθήσεων των μαθητών της Θεσσαλίας. Αποτελέσματα του πρώτου έτους εκπαίδευσης.

  • Χαράλαμπος Παρίσης

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο περιγράφονται τα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία για την εκπαίδευση των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και παράλληλα παρατίθενται τα αποτελέσματα του πρώτου έτους μελέτης των γνώσεων και πεποιθήσεων μαθητών της Θεσσαλίας στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής.


 

Δημοσιευμένα
2021-11-11
How to Cite
ΠΑΡΊΣΗΣ, Χαράλαμπος. Εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στη σχολική ηλικία. Μελέτη καταγραφής γνώσεων και πεποιθήσεων των μαθητών της Θεσσαλίας. Αποτελέσματα του πρώτου έτους εκπαίδευσης.. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 3, p. 216-226, nov. 2021. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/413>. Date accessed: 03 dec. 2021.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ