Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε καρδιακές εμφυτεύσιμες ηλεκτρονικές συσκευές

  • Νικόλαος Φραγκάκης

Περίληψη

H επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών στις καρδιακές εμφυτεύσιμες ηλεκτρονικές συσκευές αποτελεί ένα κλινικό πρόβλημα που απασχολεί τόσο τους ιατρούς όσο και τους ασθενείς. Η παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζει τις πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, τη συμπεριφορά των καρδιακών συσκευών σε αυτές καθώς και τον τρόπο παρέμβασης για την αποφυγή των επιπτώσεων από την αλληλεπίδρασή τους.

Δημοσιευμένα
2021-11-11
How to Cite
ΦΡΑΓΚΆΚΗΣ, Νικόλαος. Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε καρδιακές εμφυτεύσιμες ηλεκτρονικές συσκευές. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 3, p. 228-240, nov. 2021. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/414>. Date accessed: 03 dec. 2021.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ