Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην υπερηχοκαρδιογραφία

  • Δημήτριος Χρυσός

Περίληψη

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην υπερηχοκαρδιογραφία καθιστά δυνατή την ακριβή, σταθερή και αυτοματοποιημένη ερμηνεία των υπερηχοκαρδιογραφημάτων, μειώνοντας τον κίνδυνο εσφαλμένων διαγνώσεων, λόγω της ύπαρξης μεταβλητότητας και διαφοράς εμπειρίας μεταξύ των χειριστών.

Δημοσιευμένα
2021-11-12
How to Cite
ΧΡΥΣΌΣ, Δημήτριος. Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην υπερηχοκαρδιογραφία. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 3, p. 242-253, nov. 2021. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/420>. Date accessed: 03 dec. 2021.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ