Βαλβιδοπάθειες στην τρίτη (προχωρημένη) ηλικία. Επιδημιολογία και εξελισσόμενες πρακτικές

  • Γεώργιος Αθανασόπουλος
  • I. Αρμένης

Περίληψη

Οι βαλβιδοπάθειες στην προχωρημένη ηλικία χαρακτηρίζονται από παθολογοανατομικές και παθοφυσιολογικές ιδιαιτερότητες. Το πρόβλημα αυτό έχει επιδημιολογικά χαρακτηριστικά με δυναμική που καθιστά επιβεβλημένο τον επαναπροσδιορισμό κλινικών πρακτικών και διαχείρισης. Στην παρούσα ανασκόπηση επισημαίνονται τρέχοντα δεδομένα και διαφαινόμενες πρακτικές.

Δημοσιευμένα
2022-03-24
How to Cite
ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος; ΑΡΜΈΝΗΣ, I.. Βαλβιδοπάθειες στην τρίτη (προχωρημένη) ηλικία. Επιδημιολογία και εξελισσόμενες πρακτικές. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 4, p. 323-330, mar. 2022. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/470>. Date accessed: 01 july 2022.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Most read articles by the same author(s)