Αξονική Στεφανιογραφία: Το παρόν και το μέλλον στην καρδιαγγειακή απεικόνιση

  • Ελένη Βουρβούρη

Περίληψη

Η αξονική στεφανιογραφία (ΑΣ) αποτελεί μια αξιόπιστη μη επεμβατική απεικονιστική μέθοδος για την ανίχνευση της στεφανιαίας νόσου (ΣΝ). Χάρη στην μεγάλη αρνητική προγνωστική αξία της συστήνεται πλέον ως πρώτη απεικονιστική εξέταση σε άτομα χαμηλού έως ενδιάμεσου βαθμού κινδύνου (pretest probability) για αποφρακτική ΣΝ. Είναι η μόνη αναίμακτη απεικονιστική εξέταση που έχει την ικανότητα αναγνώρισης της μη αποφρακτικής ΣΝ με αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της υψηλού κινδύνου πλάκας ενώ το FFR CT και το CT Perfusion που συνδυάζουν ανατομικές και λειτουργικές πληροφορίες αυξάνουν την αξιοπιστία και διαγνωστική ικανότητα της ΑΣ.

Δημοσιευμένα
2022-03-24
How to Cite
ΒΟΥΡΒΟΎΡΗ, Ελένη. Αξονική Στεφανιογραφία: Το παρόν και το μέλλον στην καρδιαγγειακή απεικόνιση. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 4, p. 331-339, mar. 2022. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/471>. Date accessed: 01 july 2022.
Ενότητα
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ