Επιστροφή στο πλήρες άρθρο Ανεύρεση μονήρους στεφανιαίας αρτηρίας σε ηλικιωμένη ασθενή με καρδιογενή καταπληξία και κομβικό ρυθμό διαφυγής. Download Download PDF