Παύλος Τούτουζας Ο «Θεμελιωτής» της Καρδιολογίας στην Ελλάδα

  • Ι. Κανακάκης
  • Γ. Αθανασόπουλος
  • Ι. Βασιλειάδης

Περίληψη

Ο Παύλος Τούτουζας μπορεί να χαρακτηριστεί χωρίς υπερβολή ως ο «Θεμελιωτής» της Καρδιολογίας στην Ελλάδα, με το αστείρευτο και πολύπλευρο ακαδημαϊκό και ερευνητικό του έργο.

Δημοσιευμένα
2022-03-24
How to Cite
ΚΑΝΑΚΆΚΗΣ, Ι.; ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ, Γ.; ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΗΣ, Ι.. Παύλος Τούτουζας Ο «Θεμελιωτής» της Καρδιολογίας στην Ελλάδα. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 4, p. 350-351, mar. 2022. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/476>. Date accessed: 01 july 2022.
Ενότητα
ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Most read articles by the same author(s)