Η διασφάλιση της ποιότητας στην υπερηχοκαρδιογραφία προς όφελος των ασθενών

  • Πέτρος Νιχογιαννόπουλος
  • Καλλιόπη Κεραμιδά

Περίληψη

H υπερηχοκαρδιογραφία είναι η πιο ασφαλής, ταχεία, οικονομική και ευρέως διαθέσιμη απεικονιστική τεχνική που μπορεί να απαντήσει άμεσα σε
κλινικά ερωτήματα, να περιορίσει τη διαφοροδιάγνωση ή να θέσει τη διάγνωση, να υποδείξει ή να διευκολύνει τη θεραπεία και να αποτελέσει το βασικό εργαλείο αιμοδυναμικής παρακολούθησης των ασθενών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ασκείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους καρδιολόγους, που
διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και λειτουργούν σ’ ένα πλαίσιο ασφάλειας και ποιότητας.

Δημοσιευμένα
2017-07-13
How to Cite
ΝΙΧΟΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟΣ, Πέτρος; ΚΕΡΑΜΙΔΆ, Καλλιόπη. Η διασφάλιση της ποιότητας στην υπερηχοκαρδιογραφία προς όφελος των ασθενών. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 58, n. 1, july 2017. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/88>. Date accessed: 03 aug. 2020.
Ενότητα
ΒΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Most read articles by the same author(s)