Το περιοδικό αυτό χρησιμοποιεί το Open Journal Systems 3.0.2.0, το οποίο είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα για διαχείριση και δημοσίευση περιοδικών, που έχει αναπτυχθεί, υποστηρίζεται και διανέμεται ελεύθερα από το Public Knowledge Project κάτω από την αδειοδότηση GNU General Public License.

OJS Editorial and Publishing Process