Διευθυντής Σύνταξης: Ηλίας Σανίδας                                            Σύμβουλος Έκδοσης  : Ιωάννης Κανακάκης

Βοηθός Σύνταξης: Δωροθέα Τσεκούρα                                          Επιμέλεια Έκδοσης: Γιώργος Λιγνός

 

Επίκουροι Διευθυντές Σύνταξης:     Αλεξόπουλος Νικόλαος, Γεωργιόπουλος Γεώργιος,  Γκατζούλης Κωνσταντίνος,  Γκουμάς Γεώργιος, Δεμερούτη Ευτυχία, Κάπελλα Μαρία, Καραμπίνος Ηλίας, Λάζαρος Γεώργιος, Λαζόπουλος Γεώργιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μαρκέτου Μαρία, Μαστροκωστόπουλος Αντώνιος, Νίκας Ν. Δημήτριος, Νταλιάνης Αργύριος, Σιάνος Γεώργιος, Σιάσος Γεράσιμος, Πατσουράκος Φώτιος, Τριάντης Γεώργιος, Φαρμάκης Δημήτριος