Διευθυντής Σύνταξης:                              Γ. Αθανασόπουλος, Αθήνα

Αν. Διευθυντής Σύνταξης:                       Ι. Βασιλειάδης, Αθήνα

Βοηθοί Σύνταξης:                                     Ο. Καϊτόζης, Αθήνα

                                                                     Δ. Τσεκούρα, Αθήνα

Επίκουροι Διευθυντές Σύνταξης:          Δ. Αβραμίδης,  Αθήνα

                                                                     Α. Αναστασάκης, Αθήνα

                                                                     Μ. Αργυρίου, Αθήνα

                                                                     Β. Γιαννακοπούλου, Αθήνα

                                                                     Κ. Θωμόπουλος, Αθήνα

                                                                     Δ. Καρατζάς, Αθήνα

                                                                     Α. Κατσαρός, Αθήνα

                                                                     Ι. Οικονομίδης, Αθήνα

                                                                     Φ. Πατσουράκος, Αθήνα

                                                                      Γ. Ρουσσάκης, Αθήνα

                                                                      Σ. Σιδερής, Αθήνα

                                                                      Ε. Σκαλίδης, Ηράκλειο Κρήτης

                                                                      Α. Στεφανίδης, Αθήνα

Επιμελητής Έκδοσης:                              Γιώργος Λιγνός