• Θέσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για την διενέργεια κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων σε ασθενείς με γνωστή ή ύποπτη συπτωματολογία COVID- 19

  2020-06-22

  Σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και με κύριο ζητούμενο την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία αναδεικνύει προτάσεις για τις ενδείξεις και την  ασφαλή διενέργεια κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων ασθενών για διερεύνηση καρδιαγγειακών νοσημάτων.  Ο στόχος μας είναι η συνέχιση της προσφοράς μας του καρδιολογικού ελέγχου και θεραπείας στους ήδη πάσχοντες αλλά και σε όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου ή/ και έχουν συμπτώματα σημεία καρδιαγγειακής νόσου. Επίσης η ιδια η νόσος από τον SARS-COV2 δύναται να προκαλέσει επιπλοκές από το καρδιαγγειακό σύστημα, η έγκαιρη αναγνώριση των οποίων θα οδηγήσει και στην κατάλληλη κατεύθυνση θεραπείας. Όλη η ιατρική μας πράξη πρέπει να διέπεται από την ηθική υποχρέωση παροχής φροντίδας σε όλους τους ασθενείς και δυνατότητας πρόσβασης σε θεραπείες που αποδεδειγμένα μειώνουν την νοσηρότητα και θνητότητα, εξασφαλίζονται βέβαια την ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και του Υγειονομικού προσωπικού.

  Read more about Θέσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για την διενέργεια κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων σε ασθενείς με γνωστή ή ύποπτη συπτωματολογία COVID- 19
 • Συστάσεις για την Αντιμετώπιση Αιμορραγιών σε Ασθενείς που Λαμβάνουν από του Στόματος Αντιπηκτική Αγωγή

  2019-02-15

  Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την Ελληνική Αγγειακή και Ενδαγγειακή Χειρουργική Εταιρεία, την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, την Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία, την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, την Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας και την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία δημοσίευσε κείμενο ομοφωνίας με θέμα «Συστάσεις για την Αντιμετώπιση Αιμορραγιών σε Ασθενείς που Λαμβάνουν από του Στόματος Αντιπηκτική Αγωγή».

   

   

  Read more about Συστάσεις για την Αντιμετώπιση Αιμορραγιών σε Ασθενείς που Λαμβάνουν από του Στόματος Αντιπηκτική Αγωγή
 • Συμφωνία (Consensus) Ειδικών για την Αντιμετώπιση της Δυσλιπιδαιμίας σε Ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο

  2019-02-15

  Η αθηροσκλήρωση είναι μια χρόνια εξελικτική διαδικασία που μπορεί να προσβάλει όλες τις αρτηρίες του ανθρώπινου οργανισμού. Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση αθηρωματικών πλακών στον έσω χιτώνα των αρτηριών που οδηγούν προοδευτικά σε στένωση του αυλού του αγγείου. Η χρόνια αυτή διαδικασία μπορεί να επιπλακεί από την εμφάνιση οξέων συμβάντων με βασικό παθογενετικό μηχανισμό τη ρήξη ή τη διάβρωση της αθηρωματικής πλάκας με επακόλουθο την εμφάνιση θρόμβωσης και την αιφνίδια, πλήρη ή μερική, απόφραξη του αυλού της αρτηρίας. Αυτό οδηγεί σε οξεία ισχαιμία του αντίστοιχου οργάνου και
  την εμφάνιση της ανάλογης κλινικής εικόνας. Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί το παθοφυσιολογικό υπό-
  στρωμα στην πλειονότητα των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων (ΟΣΣ), συμπεριλαμβανομένου του εμφράγματος μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος (ST Elevation Myocardial Infarction: STEMI), του εμφράγματος μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος (Non-ST Elevation Myocardial Infarction: (NSTEMI) και της ασταθούς στηθάγχης (Unstable Angina: UA). Η αθηροσκλήρωση είναι πολυπαραγοντική νόσος και οι προδιαθεσικοί παράγοντες που προκαλούν την εμφάνισή της (κάπνισμα, αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, δυσλιπιδαιμία) είναι πολύ συχνά κοινοί με αυτούς που συμβάλλουν στη ρήξη της αθηρωματικής πλάκας. Η επιτυχής αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου, με υγιεινοδιαιτητικά και φαρμακευτικά μέτρα, επιβραδύνει ή αναστέλλει την εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης και προστατεύει από την
  εμφάνιση οξέων καρδιαγγειακών συμβάντων. Σε ασθενείς με τεκμηριωμένη καρδιαγγειακή νόσο η βέλτιστη αντιμετώπιση του συνόλου των παραγόντων κινδύνου θεωρείται απαραίτητη για τη βελτίωση της πρόγνωσης των πασχόντων, και αυτό επεκτείνεται ακόμη περισσότερο στην ομάδα των ασθενών
  που έχουν ήδη εκδηλώσει οξύ συμβάν.

  Read more about Συμφωνία (Consensus) Ειδικών για την Αντιμετώπιση της Δυσλιπιδαιμίας σε Ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο
 • Διακαθετηριακές Θεραπείες Καρδιακών Βαλβιδοπαθειών (Συμπλήρωμα 2)

  2019-02-14

  Η ταχύτητα και το πλήθος των εξελίξεων στις διακαθετηριακές θεραπείες των καρδιακών βαλβιδοπαθειών την τελευταία δεκαετία είναι αναμφίβολα εντυπωσιακά μεγάλη. Τρία χρόνια μετά το πρώτο θεματικό σημπληρωματικό τεύχος της Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης για τις διακαθετηριακές θεραπείες βαλβιδοπαθειών, σε αυτό το δεύτερο τεύχος προσπαθήσαμε να συνοψίσουμε τις εξελίξεις που μεσολάβησαν.

  Read more about Διακαθετηριακές Θεραπείες Καρδιακών Βαλβιδοπαθειών (Συμπλήρωμα 2)
 • Διακαθετηριακές Θεραπείες Καρδιακών Βαλβίδων (Συμπλήρωμα 1)

  2019-02-14

  H πρόοδος και οι εξελίξεις στο χώρο της διαδερμικής θεραπείας βαλβιδοπαθειών τα τελευταία έτη είναι θεαματικές και το παρόν συμπληρωματικό τεύχος της Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης έχει στόχο την ανασκόπηση των σημαντικότερων από αυτές. Με μία σειρά επικαιροποιημένων άρθρων από ειδικούς, ο
  αναγνώστης θα ενημερωθεί για τις επικρατούσες ενδείξεις της διαδερμικής θεραπείας, τις υπάρχουσες και επερχόμενες τεχνολογίες και τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής αυτών καθώς και την επιλογή και προετοιμασία των ασθενών. Επίσης περιγράφονται τα αδύνατα σημεία και οι επιπλοκές αυτών των επεμβάσεων καθώς και τρόποι πρόβλεψης, αποφυγής και αντιμετώπισης αυτών.
  Τέλος μετά την θεωρητική ανασκόπηση, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία στο εσώκλειστο multimedia DVD να παρακολουθήσει 7 βιντεοσκοπημένες επεμβάσεις όλου του φάσματος των διακαθετηριακών θεραπειών όπως πραγματοποιήθηκαν και παρουσιάζονται από τους ειδικούς.

  Read more about Διακαθετηριακές Θεραπείες Καρδιακών Βαλβίδων (Συμπλήρωμα 1)