ΜΠΛΑΝΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ. Ενδοστεφανιαία Aπεικόνιση -IVUS και OCT. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕ, p. 37-42, dec. 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/428>. Date accessed: 23 may 2022.