ΜΠΛΑΝΗ, . (2021). Ενδοστεφανιαία Aπεικόνιση -IVUS και OCT. Hellenicjcardiol, 62(ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕ), 37-42. Retrieved from https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/428