ΜΠΛΑΝΗ, . 2021 Dec 8. Ενδοστεφανιαία Aπεικόνιση -IVUS και OCT. hellenicjcardiol. [Online] 62:ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕ