ΜΠΛΑΝΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ. " Ενδοστεφανιαία Aπεικόνιση -IVUS και OCT." hellenicjcardiol [Online], 62.ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕ (2021): 37-42. Web. 23 May. 2022