ΜΠΛΑΝΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ. " Ενδοστεφανιαία Aπεικόνιση -IVUS και OCT" hellenicjcardiol [Online], Volume 62 Number ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕ (8 December 2021)