ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Δομικές Καρδιοπάθειες ΙΙ: Διαδερμική επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕ, p. 143-151, dec. 2021. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/457>. Date accessed: 22 may 2022.