ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, . (2021). Δομικές Καρδιοπάθειες ΙΙ: Διαδερμική επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας. Hellenicjcardiol, 62(ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕ), 143-151. Retrieved from https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/457