ΒΟΥΡΒΟΎΡΗ, Ελένη. Αξονική Στεφανιογραφία: Το παρόν και το μέλλον στην καρδιαγγειακή απεικόνιση. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 62, n. 4, p. 331-339, mar. 2022. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/471>. Date accessed: 01 july 2022.