Αρμένης, Ι., & Γ. Αθανασόπουλος. " Απροσδόκητο υπερηχογραφικό μετεγχειρητικό εύρημα μετά διόρθωση αορτικής βαλβιδικής ανεπάρκειας με χρήση δακτυλίου HAART. Ανασκόπηση της πρώτης Ελληνικής εμπειρίας.." hellenicjcardiol [Online], 62.4 (2021): 340-345. Web. 1 Jul. 2022