ΛΑΪΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ. Διαστρωμάτωση αρρυθμιολογικού κινδύνου σε μετεμφραγματικούς ασθενείς Too much of a good thing?. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 64, n. 1, p. 28-31, may 2023. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/609>. Date accessed: 15 june 2024.