ΛΑΪΝΑ, . (2023). Διαστρωμάτωση αρρυθμιολογικού κινδύνου σε μετεμφραγματικούς ασθενείς Too much of a good thing?. Hellenicjcardiol, 64(1), 28-31. Retrieved from https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/609