ΛΑΪΝΑ, . 2023 May 16. Διαστρωμάτωση αρρυθμιολογικού κινδύνου σε μετεμφραγματικούς ασθενείς Too much of a good thing?. hellenicjcardiol. [Online] 64:1