ΛΑΪΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ. " Διαστρωμάτωση αρρυθμιολογικού κινδύνου σε μετεμφραγματικούς ασθενείς Too much of a good thing?." hellenicjcardiol [Online], 64.1 (2023): 28-31. Web. 15 Jun. 2024