ΛΑΪΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ. " Διαστρωμάτωση αρρυθμιολογικού κινδύνου σε μετεμφραγματικούς ασθενείς Too much of a good thing?" hellenicjcardiol [Online], Volume 64 Number 1 (16 May 2023)