ΤΣΙΓΚΡΙΚΗ, ΛΑΜΠΡΝΗ. Ευγλυκαιμική διαβητική κετοξέωση σχετιζόμενη με SGLT2 αναστολέα σε ασθενή με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 64, n. 1, p. 39-43, may 2023. Available at: <https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/613>. Date accessed: 15 june 2024.