ΤΣΙΓΚΡΙΚΗ, . (2023). Ευγλυκαιμική διαβητική κετοξέωση σχετιζόμενη με SGLT2 αναστολέα σε ασθενή με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. Hellenicjcardiol, 64(1), 39-43. Retrieved from https://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/613