ΤΣΙΓΚΡΙΚΗ, . 2023 May 16. Ευγλυκαιμική διαβητική κετοξέωση σχετιζόμενη με SGLT2 αναστολέα σε ασθενή με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. hellenicjcardiol. [Online] 64:1