ΤΣΙΓΚΡΙΚΗ, ΛΑΜΠΡΝΗ. " Ευγλυκαιμική διαβητική κετοξέωση σχετιζόμενη με SGLT2 αναστολέα σε ασθενή με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου." hellenicjcardiol [Online], 64.1 (2023): 39-43. Web. 15 Jun. 2024